Gå med i Finnair Plus

Gå med nu och få tillgång till värdefulla förmåner direkt!

Som medlem får du förhandsinformation om specialerbjudanden och du kan samla och använda Avios på flygresor, uppgraderingar och en mängd andra tjänster.